De privatisering van de kinderopvang van het OCMW in Zelzate is uitgesteld.   De werkingskosten voor het dagverblijf worden in het meerjarenplan doorgetrokken tot 2016. Dat plan ligt op 29 februari op tafel in de OCMW-raad. De verzelfstandiging van het dagverblijf komt pas vanaf 2017 in zicht. Ouders, personeelsleden en vakbonden voeren al geruime tijd strijd tegen de privatisering. Ze hopen dat het plan definitief van tafel geveegd wordt.    

© Paul Van De Velde