De praktijktesten die de stad Gent al sinds 2015 uitvoert om discriminatie op de vrije huurmarkt tegen te gaan, blijken te werken. Makelaars die eind vorig jaar nog potentiële huurders discrimineerden op basis van hun afkomst, lijken dat nu niet meer of veel minder te doen. Na praktijktesten werden 12 van de 86 actieve makelaars in Gent uitgenodigd bij Unia om hen op de wetgeving te wijzen. De stad en Unia organiseerden bovendien een vorming voor de sector waarin werd duidelijk gemaakt waar professionele selectie stopt en discriminatie begint. Ui latere praktijktesten bij de 12 makelaars bleek dat ze geen significant patroon van discriminatie meer vertoonden. 2 makelaars blijken wel nog steeds mensen met een Vlaamse naam makkelijker een plaatsbezoek toe te staan. Ze worden verder opgevolgd.    

© Dries De Koster