De politiezone van Brakel, Horebeke, Maarkedal en Zwalm is sinds kort gestart met een sociale cel. 

Op deze politiedienst kan je, na een politioneel onderzoek, terecht voor slachtofferbejegening en doorverwijzing naar gespecialiseerde diensten bij psychosociale problemen, ouderenmishandeling, jeugdzaken, problematische opvoedingssituaties of partnergeweld. De sociale cel probeert samen met de burger op zoek te gaan naar een adequate oplossing voor zijn of haar probleem.

© Tim Steyaert