Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan van de Vandamme-Politiesite is door de Eeklose gemeenteraad goedgekeurd. Vanaf nu kan de politiezone Meetjesland starten met de bouw van een nieuw politiekantoor in de Raverschootstraat in Eeklo. Het nieuwe politiekantoor komt aan de achterkant van het huidige commissariaat aan de Tieltsesteenweg te liggen. Hier zal in de toekomst een stedelijk woonproject worden gerealiseerd. Tussen het oude en het nieuw te bouwen politiekantoor komt er een groene ruimte met een fietsroute. 

© Christophe Sevenoo