PISAD ontstond in 1996 als een drugpreventieproject in Oudenaarde. Doel van de organisatie was om het gebruik van legale en illegale middelen door schoolgaande jongeren onder controle te krijgen. Intussen is PISAD gegroeid tot een intergemeentelijk samenwerkingsverband waar 19 Zuid-Oost-Vlaamse steden en gemeenten bij zijn aangesloten. Vanaf 2018 behoort PISAD niet meer tot de bevoegdheid van de provincie Oost-Vlaanderen. Vlaanderen neemt het financiële aandeel van de provincie over, zodat de 7 drugmedewerkers van PISAD aan de slag kunnen blijven.

© Peter Stuart