Kinderopvang Pierlala aan de Kortrijkse Steenweg in Gent gaat deze zomer weer open. Een kinderdagverblijf aan de Gordunakaai neemt de creche over. Pierlala sloot eind juni onaangekondigd de deuren en de ouders van bijna dertig kinderen moesten in allerijl op zoek naar alternatieve opvang. Naar verluidt hebben de meesten intussen een onderkomen gevonden. De nieuwe uitbaters willen in augustus al van start gaan en zoveel mogelijk kindjes en personeelsleden overnemen.  

© Paul Van De Velde