Enkele tientallen studenten zijn vanmiddag samengekomen aan de aula van de UGent in de Volderstraat. In de nabijgelegen Emiel Braunschool vergaderde vanmiddag de sociale raad van de UGent voor de eerste keer. In die raad zitten ook 2 studenten die samen met Schild en Vrienden kopman Dries Van Langenhove campagne gevoerd hebben en ook verkozen zijn. En dat zien deze studenten niet zitten. Ze kwamen een petitie afgeven. De 2 vrienden van Van Langenhove willen geen ontslag nemen uit de sociale raad. Eerder deed Louis De Stoop dat wel uit de Raad van Bestuur.  Daarom dit duidelijk signaal van de studenten. De petitie werd overhandigd aan rector Rik Van de Walle. Die zal de zaak bekijken.  

© Koen Colpaert