De gemeente Brakel wordt flink op kosten gejaagd sinds de gemeente geen pesticiden  meer mag gebruiken om onkruid te bestrijden. Het personeel van de groendienst  verwijdert het onkruid nu manueel of gebruikt een brander. Maar dat helpt maar heel tijdelijk.  Drie weken later staat het onkruid er gewoon weer. De kosten om het te verwijderen lopen dus heel snel op, tot 70.000 euro meer.  De burgemeester hoopt dat Vlaanderen een werkbaar alternatief voorstelt voor het verbod op pesticiden.

© Peter Stuart