In het Vlaams parlement is een decreetsvoorstel goedgekeurd dat steden en gemeenten meer mogelijkheden biedt bij het uitstrooien of begraven van assen na een crematie. Tot voor kort kon dat enkel op gemeentelijke begraafplaatsen,  op privégrond of in een biologische urne in zee. Het voorstel werd twee weken geleden ingediend door ondermeer de burgemeester van Oudenaarde, Marnic De Meulemeester, samen met enkele collega’s. Zij willen uitvaartdiensten iets persoonlijker kunnen maken. Daarmee spelen ze in op de maatschappelijke vraag van mensen die als laatste rustplaats op zoek gaan naar een plek waar ze echt een band mee hadden. Nu het voorstel is goedgekeurd kan een stad of gemeente er zelf voor kiezen om bijvoorbeeld een herdenkingsbos aan te leggen, of oude kerkjes of kapelletjes dienst laten doen als columbarium. 

 

© Robbert Vancompernolle