Op de boerderij van Emiel Ryckaert in Boekhoute is vanmorgen het Partridge-project uit de doeken gedaan. Da’s een Interreg North Sea project dat 4 jaar lang het effect onderzoekt van natuur- en diervriendelijke landbouw op de patrijzenpopulatie en de biodiversiteit in landbouwgebied.  Bedoeling is de biodiversiteitsindicatoren in de betrokken gebieden tegen 202 met zo’n 30 percent te laten stijgen. 

© Robbert Vancompernolle