De Parklaan, één van de fraaiste lanen in de stationsbuurt in Gent, is voorlopig beschermd als stadsgezicht én als monument. Dat laat Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Bourgeois weten. De Parklaan werd in 1889 aangelegd en behoudt tot vandaag haar oorspronkelijke aanleg. In de laan met de typerende dubbele rij platanen vind je een keur aan woningen van de hand van zowat alle voorname Gentse architecten uit het fin-de-siècle. Het is een getuige van de laatnegentiende-eeuwse stadsuitbreiding, waarbij de stad met strenge bouwvoorschriften mikte op een elitair publiek. Na de voorlopige bescherming komt er een openbaar onderzoek, over negen maanden valt dan een definitieve beslissing. 

© Lucie Dezutter