Er is dringend nood aan meer parkeerruimte aan het UZ in Gent. Niet alleen het UZ maar ook oppositiepartij NVA en coalitiepartner Open VLD dringen daar al geruime tijd op aan. Maar mobiliteitsschepen Watteeuw wou in het verleden niet weten van een uitbreiding van de parkeercapaciteit aan het UZ. 

Hij wou de parkeerdruk oplossen met alternatieve maatregelen. Zonder resultaat, want vandaag worden er hier op piekmomenten nog vaak rondjes gereden door patiënten die vruchteloos op zoek zijn naar een plek. En dat leidt tot onnodige stress en tijdverlies, zegt Anneleen Van Bossuyt van oppositiepartij NVA. Vandaag liggen de krachtsverhoudingen anders in het stadsbestuur en in het UZ liggen de plannen voor de uitbreiding van de parkeercapaciteit klaar. Van Bossuyt rekent nu op Open VLD-burgemeester Mathias De Clercq om het licht voor die plannen op groen te zetten.

© Tim Steyaert