Vorige week nog stond er in de beek van het natuurreservaat Paddenbroek op de foto links, nog water. Nu staat ie kurkdroog. En ook het water in de centrale vijver is nog maar een goeie halve meter diep. Er werd eerder al een bekken geplaatst om een deel van het slib dat naar beneden stroomt tegen te houden. Maar er moet ook gebaggerd worden. Daarvoor is zo’n 100 000 euro nodig. Momenteel werken Natuurpunt, de Provincie, Agentschap Natuur en Bos, de gemeente en Regionaal Landschap aan het dossier. Tegen september zou er meer duidelijkheid moeten komen over de precieze kostprijs van de baggerwerken en het vervolg van het project. Geen moment te laat, want het natuurreservaat is een belangrijk gebied voor fauna en flora.

© Janna Heyerick