De verkeersveiligheidscampagne 'Paard op de baan? Kalm aan!' krijgt een update. Uit onderzoek blijkt dat ruiters en menners nog steeds een onveilig gevoel hebben op de baan.

Op 4 juli 2011 werd onder leiding van voormalig minister-president Kris Peeters het startschot gegeven voor de verkeersveiligheidscampagne 'Paard op de baan, Kalm aan!. Nu, acht jaar later, krijgt de campgane een make-over. Dit gebeurde in samenwerking met HippoTV, de heer en mevrouw Naessens en verschillende topruiters. Uit recent onderzoek blijkt dat ruiters en menners nog steeds een onveilig gevoel ervaren op de baan. Daarnaast is het ook belangrijk dat de ruiters gesensibiliseerd worden over de "do's and dont's" in zowel de piste als op de rijbaan. Ook de campagne 'Hou jezelf in toom' zal worden opgefrist. Iedere manege en pensionstal zal een poster met gedragswijzer ontvangen.

© Hannes De Smet