In De Pinte zijn ze zaterdag druk in de weer met stoepkrijt, net als op tal van andere plekken in het land. Een ideetje van Oxfam om op World Fair Trade Day aandacht te vragen voor het lot van de boeren en werknemers in de lagelonenlanden. Onderbetaalde mensen die noodzakelijk zijn voor tal van voedselproducten die we elke dag op tafel krijgen, zoals koffie, thee, bananen of rijst. Kleinschalige boeren die aan het begin van de voedselketen staan, maar geen loon naar werken krijgen, terwijl aan het andere eind van de keten grote winsten gemaakt worden. Het gaat bovendien niet alleen om boeren in het Zuiden, ook bij ons staat kleine boeren vaak het water aan de lippen, zegt Oxfam.
Oxfam deed een oproep om hen op 9 mei, World Fair Trade Day, te bedanken met een stoepkrijtboodschap en die op sociale media te posten met de hashtag FoodFrontLiners.

© Paul Van De Velde