Vandaag zijn de cijfers van het aantal besmettingen, het aantal overlijdens, het aantal ziekenhuisopnames en het aantal mensen op intensieve zorg sterk gestegen. Teken voor experts dat we nog steeds niet aan de piek van deze corona-epedemie zitten en tijd volgens het college van Procureurs-Generaal om de strafmaat bij het niet-naleven van de genomen maatregelen aan te scherpen.

"De komende dagen wordt er sowieso veel strenger gecontroleerd" klinkt het bij het College van Procureurs-Generaals dat het strafbeleid in ons land bepaalt. Zij aanvaarden aanvaardt niet langer dat de politie nog waarschuwingen uitdeelt. 

"Elke overtreding moet voortaan in heel het land worden bestraft met minstens 250 euro boete. Iedereen is nu voldoende op de hoogte.” zegt de Gentse procureur-generaal Erwin Dernicourt, voorzitter van het College.

Dernicourt waarschuwt ook dat wie de minnelijke schikking niet betaalt, zonder uitzondering zal worden gedagvaard door het parket, waardoor u geldboetes tot 4.000 euro riskeert. Viroloog Marc Van Ranst steunt de strenge aanpak. “Je moet immers een stok achter de deur hebben.” Maar om de maatregelen nog weken vol te houden moeten we toch vooral de bevolking voldoende weten te sensibiliseren, de mensen zelf laten begrijpen dat er geen andere optie is dan zoveel mogelijk in uw kot te blijven.”

Yves Stevens van het crisiscentrum van Binnenlandse Zaken waarschuwt dat wanneer blijkt dat de regels onvoldoende worden opgevolgd, “er desnoods strengere regels komen”. In Frankrijk mogen mensen zich bijvoorbeeld nog maar één uur per dag buitenshuis begeven, en niet verder dan één kilometer van hun voordeur.

De afgelopen dagen stelde de politie in ons land zo'n 2600 pv's op. Meestal gaan die over het overtreden van het samenscholingsverbod om het uitvoeren van niet-essentiële verplaatsingen. Maar er werden ook nog café's gesloten die tegen alle richtlijnen in de deuren openhielden. 

 

De belangrijkste overtredingen

  • Te grote gezelschappen

We mogen alleen nog in familieverband de woning verlaten: met mensen die op hetzelfde adres wonen, dus. Of met één vriend, van wie we dan anderhalve meter afstand moeten houden. Wie met vier vrienden op een bankje zit, is dus in overtreding. Een verjaardagsfeestje met zeven vrienden op een flat kan evenmin. De boete voor wie het samenscholingsverbod overtreedt, bedraagt 250 euro.

  • Niet-essentiële verplaatsingen

Enkel woon-werkverkeer is nog toegestaan, net als absoluut noodzakelijke verplaatsingen: bijvoorbeeld naar de supermarkt, apotheek, bank, dokter of benzinestation. Ook kwetsbare personen gaan helpen mag nog. Is verboden: naar uw appartement aan zee rijden, of een autorit naar de Hoge Venen maken om daar te wandelen. In uw buurt wandelen mag wel nog, net als fietsen en lopen – en enkel en alleen deze drie sporten. Maar ook dan geldt het samenscholingsverbod. Ook hier moeten overtreders 250 euro betalen.

  • Onvoldoende social distancing op het werk

Bedrijven mogen blijven functioneren, wanneer de regels van social distancing worden nageleefd. Dat betekent dat werknemers voldoende afstand van elkaar moeten kunnen houden. De politie betrapte al regelmatig busjes waarin veel te veel werknemers zaten. De werkgever moet in dat geval meteen 1.500 euro boete betalen.

  • Openen van niet-essentiële winkels

Alle niet-essentiële handelszaken moesten de deuren sluiten, gaande van cafés en restaurants tot kledingwinkels en sauna’s. Handelaars die deze maatregel negeren, krijgen een boete van 750 euro.

© Robbert Vancompernolle