De Oudenaardse liberaal Marnic De Meulemeester is geen kandidaat meer bij de verkiezingen voor het Vlaams Parlement op 26 mei. Hij wil zich helemaal toeleggen op het burgemeesterschap van Oudenaarde. Sinds begin dit jaar is hij in Oudenaarde ook bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, Milieu en Duurzaamheid. Zware bevoegdheden, zegt De Meulemeester, waar hij de nodige tijd wil voor vrijmaken. Hij zet na 15 jaar een punt achter zijn loopbaan als Vlaams volksvertegenwoordiger. Marnic De Meulemeester is in januari begonnen aan zijn vierde ambtstermijn als burgemeester van Oudenaarde. 

© Paul Van De Velde