Oudenaarde gaat de tuin van het Zwartezusterklooster in de wijk Pamele aankopen. De stad heeft daarover een akkoord gesloten met de eigenaar, de vzw Dekenale Werken. De ommuurde tuin wordt als park opengesteld voor het publiek. De stad betaalt een kleine 700.000 euro voor de tuin, Dekenale Werken wil dat geld gebruiken om het kloostergebouw te restaureren. 

© Vanessa Declercq