De stad Gent heeft sinds een jaar een taskforce Wonen. Die gaat overal op zoek naar partners om de woonnood aan te pakken. Een van die partners is HoGent. De scholengroep stelt 18 studentenkamers in zijn Home Vesalius ter beschikking voor de opvang van erkende vluchtelingen en time-out-daklozen. Dat zijn mensen die in de gewone opvang niet terecht kunnen omdat ze, bijvoorbeeld na een ziekenhuisbehandeling, speciale zorg nodig hebben.

© Peter Stuart