De Gentse Optima Bank zit in vervelende papieren. De bank die sinds 2011 naast financial planning ook bankactiviteiten verricht, staat op het punt haar bankvergunning te verliezen.

Jeroen Piqueur, hoofdaandeelhouder van de bank, is de spilfiguur in heel de zaak. Volgens de krant De Tijd zou hij geld uit de bank weggesluisd hebben via ongewone hoge onkostenvergoedingen.

Optima Bank verklaart in een persbericht dat hun bankactiviteiten inderdaad afgebouwd worden. Zij maken ook melding van een onderzoek maar zeggen dat dit het gevolg is van de geplande afbouw. Een afbouw die gestart is in 2014 en die er dan weer gekomen is door onder meer de lage rent en de hoge kapitaalvereisten.

Bij het parket horen we ondertussen dat de nationale bank inderdaad informatie heeft doorgespeeld. Daarop heeft het parket een onderzoeksrechter aangesteld die een onderzoek is gestart.

Voor de spaarders is er voorlopig geen probleem. Minister van financiën Johan Van overtveldt deelt mee dat er kapitaalgarantie is tot 100 duizend euro. De bank staat eventueel garant voor extra kapitaalverlies.

© Dries Decoster