Volgens de curatoren zijn er genoeg middelen om de 170 werknemers de  verbrekingsvergoeding waar ze recht op hebben uit te betalen. Maar de bank zette ook net zoveel freelancers aanhet werk, die wellicht vanuit een schijnzelfstandigenstatuut werkten.  Die hebben geen recht op een vergoeding, zij staan op hetzelfde niveau als de andere schuldeisers. 

© Paul Van De Velde