In Evergem zijn ze niet opgezet met de plannen van windenergieleverancier Aspiravi om twee windturbines in het landelijk deel van de gemeente te plaatsen.
Volgens de wet kan dat wel, maar toch zal  de gemeente zal aan de Vlaamse overheid vragen om een plan op te maken waarop plaatsen aangeduid kunnen worden die veel interessanter zijn om een windturbine te plaatsen. Ze verwijzen dan meteen naar het havengebied dat ook op grondgebied evergem ligt. Het is nu aan de deputatie om al dan niet een vergunning toe te kennen om windturbines te plaatsen maar het zal daarbij wel rekening moeten houden met bezwaren vanut de gemeentelijke overheid en bezwaren van de buurt. Daar gaat nu een petitie rond om de plaatsing van windturbinens in het landelijke Evergem tegen te gaan.

Evergem voegt er aan toe dat zij niet tegen windenergie zijn, integendeel. De gemeente heeft nu al de grootste windergieproductie van het Meetjesland.

© Robbert Vancompernolle