De Gentse stadsarcheologen zijn sinds vorige week aan het graven in het Klein Raamhof, vlakbij de Poel.  Momenteel zit er een put vlak voor de ingang van ‘De School van Toen’.  Daar werden in 1900 en hele reeks huizen afgebroken voor de bouw van een school.  De onderste bouwlagen van die huizen zijn nu blootgelegd. De wijk waar gegraven wordt bevindt zich net buiten het westelijk tracé van de middeleeuwse stadswallen (12de eeuw). Eerdere opgravingen legden al restanten bloot van de achtererven van de middeleeuwse woningen.  

© Paul Van De Velde