Vandaag, zes maanden na de verhuis, was de officiële opening van het woonzorgcentrum Zilverbos, in bijzijn van het lokale gemeentebestuur, het OCMW en Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen. Alleen de bewoners waren er niet. En dat is opmerkelijk als we bij het actuele thema rond vereenzaming blijven. “De bewoners zullen op hun manier ook feest vieren hoor, daar wordt zeker voor gezorgd, samen met de families", klinkt het bij OCMW-voorzitter Rik Laureys.

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen sprak onder meer over de stijgende vergrijzing en hoe hij daarop wil inspelen. Het woonzorgcentum Zilverbos is voor Vandeurzen een voorbeeld naar de toekomst toe, en zeker op vlak van samenwerking. De gemeente Zelzate en het lokale OCMW hadden namelijk niet de middelen om eigenhandig een nieuw  woonzorgcentrum te bouwen.

Die privatisering zorgde twee jaar geleden wel tot wat protest bij het personeel, zij gingen toen werken in hun pyjama. De samenwerking leidt vandaag echter wel tot bijvoorbeeld een goedkopere dagprijs voor de bewoners.

© Janna Heyerick