Ze werden aanbeden, gebruikt als grenspaal en opgenomen in de samenleving als gerechtsbomen of herinneringsbomen. Bomen hebben altijd al een belangrijke waarde gehad voor de mens. In Oudenaarde wil stadsarchivaris Stijn Lybeert die historische bomen in kaart brengen. Schepen van Cultuur Stefaan Vercamer vindt dat we er niet vaak gneoeg bij stil staan wat de historische waarde is van sommige bomen. De studie moet de geschiedenis van deze merkwaardige bomen onder de aandacht brengen.

© Tim Steyaert