In Oosterzele verdwijnt het water dat opgepompt wordt op bouwwerven binnenkort misschien niet meer in de riolen. Toch niet als het afhangt van de Oosterzeelse liberalen. Die stellen voor om het grondwater ter beschikking te stellen van land- en tuinbouwers en loonwerkers. Open Vld wil dat het gemeentebestuur gesprekken aangaat met de bouwheren die al een vergunning hebben om water op te pompen en ook met bouwheren van toekomstige werven in de gemeente. Hun voorstel ligt komende woensdag op tafel in de gemeenteraad.

© Paul Van De Velde