De scouts Sint-Lucia in Oostakker mogen op beide oren slapen. Ze kunnen ook in de toekomst blijven buitenspelen. De groenzone vlakbij hun lokaal moet niet verdwijnen. In het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan dat de stad heeft uitgetekend, blijft de groenzone gevrijwaard. In een eerste versie van het nieuwe RUP bleek het terrein herbestemd als woonzone. Maar na het openbaar onderzoek werd het terrein bij het scoutslokaal ingekleurd als parkzone.   

© Janna Heyerick