De provincie Oost-Vlaanderen wil aan de hand van een video duidelijk maken dat als het van hen afhangt de burger zijn zegje mag doen in de ruimtelijke planning.

Geert Versnick, provinciaal gedeputeerde Ruimtelijke Planning : 


'Door het betrekken van de omwonenden die uiteindelijk dagdagelijks bij de situatie betrokken zijn krijgen we goede ideeën. Een goede positieve insteek kan geven en bovendien verhoogt dat het draagvlak wordt een planproces ook geaccepteerd door de mensen en heb je minder kans dat mensen naar rechtbanken trekken.'
 

© Luk Dewulf