In Oost-Vlaanderen is amper 1,6% van de bevolking werkloos, en daarmee scoort de provincie het best van alle Belgische provincies.  Dat blijkt uit cijfers van de Ugent. Over gans het land is gemiddeld zo'n 3.9% werkloos en Europees gezien ligt dat cijfer zelfs op 4.8%. In vergelijking met tien jaar geleden springt Oost-Vlaanderen over West-Vlaanderen. Daar blijft de situatie gelijk en is 1,7% werkloos. 10 jaar geleden was dat cijfer in onze provincie nog 2,2%.
Daarnaast blijkt ook de taalgrens een grens inzake werkloosheid. Er zijn viermaal meer werklozen onder de 25- tot 64-jarigen in Henegouwen dan in Oost-Vlaanderen. En in geen enkele Waalse provincie is het percentage werklozen lager dan in om het even welke Vlaamse. 

© Robbert Vancompernolle