De Oost-Vlaamse Deputatie weigert een vergunning af te leveren aan het bedrijf OB&D voor het stort aan de Schorissesteenweg in Louise-Marie. Het provinciebestuur komt daarmee tegemoet aan de bezwaren van de buurtbewoners die al jaren strijden tegen de vergunningsaanvragen van OB&D. Het dossier sleept al jaren aan. Vorig jaar nog weigerde de minister van Leefmilieu de vergunning. OB&D tekende daarop beroep aan bij de Raad van State. Die legde OB&D twee bestuurlijke maatregelen op. Maar daar gaf het bedrijf geen gevolg aan. OB&D diende nu een nieuwe vergunningsaanvraag in. Maar ook de Oost-Vlaamse deputatie weigert de vergunning nu af te leveren. In haar slotbepaling bevestigt ze dat het stort “onaanvaardbare risico's of hinder voor de mens en het milieu inhoudt die niet door algemene, sectorale of bijzondere milieuvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden herleid.” OB&D gaf vandaag aan dat het in beroep zal gaan.

© Vanessa Declercq