Het verblijfstoerisme doet het zeer goed in Oost-Vlaanderen. Uit de recente cijfers van FOD-Economie blijkt dat er tijdens de eerste vier maanden van dit jaar wel 12,7 procent meer overnachtingen zijn dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Dat goeie cijfer maakt zelfs dat Oost-Vlaanderen het wel drie keer beter doet dan het Vlaamse Gewest. Vorig jaar kwamen er extra inspanningen om het toerisme een extra duwtje te geven, na de aanslag van 22 maart en de verdere terreurdreiging. Dat heeft z'n effect niet gemist.

© Janna Heyerick