De sector vindt dat er meer middelen én personeel nodig zijn om kwaliteitsvol werk te leveren. Aan het AZ Jan Palfijn in Gent deelden leden van de liberale vakbond pamfletten en ook anti-stressballetjes uit. Want de druk op het personeel in de zorg is groot en het water staat hen aan de lippen, klinkt het.

© Tim Steyaert