Alle Gentse moskeeën willen in deze coronacrisis hun solidariteit tonen met de zorgverleners die momenteel strijden tegen het Covid-19 virus. Ze stellen daarom hun ruimtes binnen de moskeeën ter beschikking van alle Gentse ziekenhuizen. De Vereniging van Gentse Moskeeën staat in nauw contact met de Gentse ziekenhuizen. Mochten die ziekenhuizen uiteindelijk toch te weinig ruimte hebben om patiënten die besmet zijn met het coronavirus op te vangen, dan staan de moskeeën klaar om de zieken ook bij hen op te vangen. 

Hoewel uit het overleg blijkt dat de Gentse ziekenhuizen uitstekend werk leveren en goed voorbereid zijn, stellen de Gentse moskeeën toch hun ruimten open om, indien dit nodig is, ingezet te worden bij de bestrijding van het virus. Daarnaast mobiliseren de Genste moskeeën hun vrijwilligers om de ziekenhuizen waar nodig te ondersteunen.

De solidariteit beperkt zich uiteraard niet tot de ziekenhuizen maar reikt ook verder, tot het bieden van hulp aan behoeftigen en eenzamen. "Enerzijds roepen wij onze leden op om zich als vrijwilliger aan te melden bij het Vrijwilligerspunt van de stad Gent, waarbinnen alle corona-hulpvragen gebundeld worden", zegt de Vereniging van Gentse Moskeeën.

De Vereniging van Gentse Moskeeën zal ook een centraal nummer inschakelen om hulpvragen te ontvangen, zodanig dat het Vrijwilligerspunt ontlast wordt, klinkt het. 

De Vereniging van Gentse Moskeeën uit ook haar dankbaarheid. "Aan alle experten en beleidsmakers die alles nauwgezet opvolgen, ons informeren en maatregelen nemen in het belang van onze veiligheid en gezondheid. Aan alle artsen, verpleegkundigen, verzorgenden en zorgkundigen die zich dag in dag uit druk inzetten voor het welzijn van alle patiënten. Wij bedanken ook nadrukkelijk alle medewerkers uit andere sectoren, die de maatschappij in deze moeilijke tijden doen verder draaien, met het risico zelf besmet te geraken: veiligheidsdiensten, personeel in de distributiesector, het openbaar vervoer, het onderwijs, de kinderopvang, bakkers, slagers, poetspersoneel, vuilnisophalers, enz. Een eenvoudige glimlach of een vriendelijk woordje wanneer wij gebruik maken van hun dienstverlening lijkt misschien een klein gebaar voor ons, maar maakt een wereld van verschil voor deze mensen".
 

© Vanessa Declercq