De buurtbewoners van het containerpark van Oostakker zijn ongerust. Ze kregen onlangs een brief in de bus met de mededeling dat IVAGO het containerpark wil uitbreiden met een slibstort. Volgens IVAGO  is dat een vergissing in de communicatie, en is er van die uitbreiding en dat slibstort geen sprake.

© Tim Steyaert