Sinds uitbater LAGO eind juli startte met identiteitscontroles na enkele gevallen van grensoverschrijdend gedrag, staan er al 11 mensen op een zwarte lijst. Wie zich in het zwembad misdraagt, komt er 3 maanden niet meer in.

In juli trok een medewerker van het Gentse zwembad aan de alarmbel, de handtastelijkheden en de aanrandingen stapelden zich op en er werd maar niet ingegrepen. Het zwembad kreeg stilaan een slechte reputatie. Om het tij te keren besliste het stadsbestuur samen met uitbater Lago om identiteitscontroles in te voeren voor elke badgast ouder dan 12 jaar. Wie zich misdraagt, mag er 3 maanden niet meer zwemmen.

Sinds de controles werden ingevoerd eind juli, staan er al 11 mensen op de zwarte lijst. Ze maakten zich schuldig aan ongewenste aanrakingen, voyeurisme en agressief gedrag. Helaas laat de slechte reputatie zich ook voelen aan het bezoekersaantal. Volgens schepen van Sport Sofie Bracke daalde het aantal bezoekers met 19% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

© Tim Steyaert