De gemeenteraad van Eeklo is akkoord om de eventuele fusie met andere gemeenten te onderzoeken. Het samengaan met andere gemeenten zou interessant zijn voor het efficiënt inzetten van middelen, vervoer en personeel. Er komt nu een onderzoek naar de sterktes en zwaktes van zo'n fusie. Daarna zal er ook gesproken worden met eventuele kandidaten. Als een gemeente voor eind 2017 een fusieoperatie opstart, kan er tot € 500 per inwoner subsidie gekregen worden van de Vlaamse overheid. Voor een stad als Eeklo betekent dit meer dan € 10 miljoen.

 

 

 

© Koen Colpaert