Aan de Dambrug in Moerbeke ligt een oliespoor op het water. De brandweer legt er drijvende dammen aan. 

Deze ochtend is er milieuvervuiling vastgesteld op de Moervaart in Stekene. Het oliespoor, wellicht mazout, dreef kilometers ver, tot aan de Dambrug in Moerbeke. De brandweer nam al maatregelen in Stekene, maar ook in Moerbeke moest er ingegrepen worden. 

“De restproducten die erdoor gekomen zijn, vangen wij nu op met een olieschort ter hoogte van de Dambrug. Bedoeling is dat de resterende olie die nog kunnen ontsnappen is, hier afgevangen wordt en dat die geen milieuprobleem vormt. Voorlopig is er niet veel schade. Het is maar een hele lichte film, die meestal van zichzelf oplost onder invloed van de zon.” Patrick Sleeuwaert, Brandweer Zone Centrum

Omdat het oliespoor tegen die tijd al ver was weggedreven, is het moeilijk om de bron te vinden. Maar het gaat over een relatief kleine hoeveelheid olie, en daar moet de brandweer meestal niets aan doen.

© Tim Steyaert