Het OCMW van Gent wil ouderen die recht hebben op financiële bijstand daar zelf van op de hoogte brengen. Dat heeft voorzitter Coddens geantwoord op een vraag van gemeenteraadslid Guy Reynebeau.  In het verleden is gebleken dat heel wat ouderen de tegemoetkoming waar ze recht op hebben niet opnemen. Het is voorlopig niet duidelijk of de senioren de premies niet kennen of er niet in slagen om ze aan te vragen.

© Paul Van De Velde