Mensen met geheugenproblemen en dementie én hun mantelzorgers kunnen voortaan terecht in het ‘inloophuis Dementie’ in buurtcentrum De Vaart in Gentbrugge. Het inloophuis is niet alleen een ontmoetingsplek maar ook een infopunt voor iedereen die met dementie te maken krijgt. Op die manier wil het OCMW van Gent een dementievriendelijkere stad maken.

© Tim Steyaert