North Sea Port kan opnieuw mooie cijfers voorleggen.


Voor de eerste negen maanden van dit jaar, boekten de bedrijven in de Gentse haven 2 procent meer goederenoverslag via zeevaart dan in dezelfde periode vorig jaar. 54 miljoen ton om precies te zijn. Als North Sea Port deze groei blijft aanhouden tot het einde van het jaar, dan kan de fusiehaven het jaar eindigen met een nieuw record.


Vorig jaar werd voor het eerst de kaap van 70 miljoen ton overslag via zeevaart overschreden. Vermoedelijk zal North Sea Port dit jaar uitkomen op zo’n 71 miljoen ton. Een nieuwe record dus.

De toename in de goederenoverslag via zeevaart doet zich vooral voor in de droge bulk, vooral dan producten voor de staalindustrie (petcokes) en de bouwsector (zand, cementklinker en bakstenen).

Toch blijft North Sea Port voorzichtig. Want de nakende Brexit en de inkrimpende economische groei blijven aanmanen tot enige voorzichtigheid.

© Vanessa Declercq