Het spooraanbod van North Sea Port wordt uitgebreid. Daarmee wordt de Gentse haven internationaal beter bereikbaar.

De haven slaat daarvoor de handen in elkaar met private spoorwegmaatschappij Lineas. Er komen 12 nieuwe spoorverbindingen, waarmee de haven verbonden wordt met onder andere Spanje, Tsjechië, Roemenië en Zweden. “We willen het vervoer per spoor verder doen toenemen, deze 12 nieuwe bestemmingen kunnen daartoe bijdragen,” zegt CEO Daan Schalck van North Sea Port. Momenteel gaan er al zo’n 7,7 miljoen ton goederen per spoor.

De goederentreinen worden geladen en gelost aan het Kluizendok, in de Interface Terminal Gent. De treinen rijden dan naar Antwerpen, waar ze aansluiten op de sporen van Lineas en hun reis verderzetten.

© Janna Heyerick