De vlaamse Adviesraad voor volksraadplegingen heeft geen uitspraak gedaan over de geldigheid van sommige handtekeningen op de petitielijsten tegen de fusie van Zingem en Kruishoutem.
Volgens het schepencollege lijken sommige handtekeningen te weinig op die van de op de identiteitskaarten en bovendien hebben veel personen alleen een paraaf gezet. Open VLD verwijt CD&V en Sp.a nu dat ze er een juridisch kluwen van aan het maken zijn. Maar volgens hen is het nu net aan Open VLD om opnieuw handtekeningen te gaan zoeken. Wij staan open voor de volksraadpleging, maar dan moet die er wel op een correcte manier komen, klinkt het. Want de hele organisatie zal meer dan 30 000 euro kosten en het zal de burger zijn die betaalt.

© Robbert Vancompernolle