Nieuw Toneel Gent is naar eigen zeggen op een vrij utopische manier gaan nadenken over wat het stadstheater NTGent voor hen moet zijn. Ze schreven een nieuw model uit voor het huis, en dat plan overhandigde Nieuw Toneel Gent vandaag aan het NTGent.

In oktober vorig jaar stopte Johan Simons als artistiek leider bij NTGent. Hij had internationale ambities met de stadsschouwburg, maar kreeg daarvoor niet de nodige subsidies. Momenteel zit het stadstheater in een overgangsperiode. In een adviescommissie wordt nagedacht over de toekomst. In die commissie zitten ook enkele jonge theatermakers en –spelers van Nieuw Toneel Gent.

Nieuw Toneel Gent zal vanaf donderdag drie dagen lang het NTGent overnemen. Ze organiseren dan voornamelijk debatten en lezingen, waarin ze hopen de Gentenaars te betrekken bij het nadenken over wat het stadstheater kan zijn.

© Janna Heyerick