De  EDF Luminus Centrale aan de Ham in Gent beschikt  sinds kort over een nieuwe warmtekrachtkoppeling. Dat is een installatie die zowel warmte als elektriciteit opwekt. Het is intussen de derde warmtekrachtkoppeling. De nieuwe installatie is meteen even krachtig als de 2 huidige installaties samen. Als zonne- en windenergie het even laten afweten in Gent, dan worden de warmtekrachtkoppelingen, kortweg WKK’s, ingeschakeld. De restwarmte van die WKK’s wordt dan weer gebruikt voor het stadsverwarmingsnet, een ondergronds leidingsstelsel van 23 km lang.

© Tim Steyaert