De Nederlandse minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen, heeft haar handtekening gezet onder het Tracébesluit. Dat is een belangrijke stap voorwaarts richting realisatie van de nieuwe zeesluis.  Die moet de behandeling van grotere vrachtschepen mogelijk maken en zo de toegankelijkheid van de Haven van Gent en de ontsluiting van alle bedrijven in de Kanaalzone Gent-Terneuzen verbeteren. Het ambitieuze project is goed voor een totale investering van 1,14 miljard euro (aanleg + onderhoud + beheer gedurende 30 jaar). Nederland levert volgens het officiële verdrag een vaste bijdrage en Vlaanderen betaalt de rest van de werkelijke kosten.Ook het Havenbedrijf Gent neemt een deel van de financiering op zich. 

© Koen Colpaert