Wie volgend jaar een nachtwinkel wil openen in Eeklo, zal verplicht boven zijn zaak moeten wonen. Dat is één van de nieuwe regels die het Eeklose stadsbestuur oplegt aan toekomstige nachtwinkeluitbaters in de herbakkersstad. Nieuwe nachtwinkels zullen ook minstens één kilometer van elkaar verwijderd moeten zijn, en ze worden verplicht om te sluiten om 2 uur. Het nieuwe regelement geldt niet voor de 3 bestaande nachtwinkels. Met de nieuwe regels wil het stadsbestuur een wildgroei aan nachtwinkels voorkomen en ook de mogelijke overlast die daarmee gepaard gaat, inperken.

© Tim Steyaert