In Gent, Sint-Amandsberg en Oudenaarde openen volgend schooljaar nieuwe middelbare Freinetscholen. De vestigingen worden opgericht door de vzw Keerpunt  Freinetscholen aan de hand van een coöperatieve vennootschap. Dat maakt dat lokale ondernemers, ouders en leerlingen aandeelhouder van de school kunnen worden. Een unicum in Vlaanderen.

© Tim Steyaert