Vanaf morgen wijzigt de verkeerssituatie op de werf van de E40 in Merelbeke. Het verkeer richting Brussel zal nu over 3 versmalde rijstroken rijden op de tijdelijke brug naast de E40. Ook in de richting van Gent moet het verkeer over drie versmalde rijstroken. De nieuwe situatie geldt tot het voorjaar van 2018. De nieuwe situatie moet ook het verkeer op de R4 weer vlotter maken. Nu is er ook daar hinder door de werken op de E40. 

© Colette Van Hooreweghe