Vanaf vandaag zijn er bijkomende maatregelen om het waterverbruik aan banden te leggen. De waarnemend gouverneur heeft daaromtrent politiebesluiten verstuurd naar alle Oost-Vlaamse politiezones. Er mag de klok rond geen leidingwater, regenwater of putwater worden gesproeid. Er mocht al geen water getrokken worden uit onbevaarbare waterlopen, dit wordt nu uitgebreid met afgesloten meanders. De land- en tuinbouw mag gewassen water geven, maar niet met leidingwater en enkel tussen 8 uur ’s ochtends en 8 uur ’s avonds. Dit geldt ook voor moestuinen. Over de hele provincie is het verboden om open vuur te maken: kampvuren, vuurschalen en vuurwerk worden niet meer toegestaan. Er geldt een rookverbod in bossen en natuurgebieden.

© Peter Stuart