Vanmorgen is de eerste steen gelegd voor de bouw van een nieuw sociaal woonproject in Kruishoutem. Een late eerste steen want de bouwwerken zijn al in augustus gestart. De nieuwbouw kost ruim 5 miljoen euro. Daarmee komt de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen tegemoet aan de sociale woningnood in de regio, maar de behoefte aan betaalbaar wonen blijft groeien.

© Peter Stuart